TOGEN HOKUJO Red Clay Teapot Set (Shiboridashi Bamboo Carving)

SHIHA TEAPOT SHOP
https://shihateapot.com

About Our Shop