Japanese Bizen Tea cup, Ando Kiko, Customer Review & Photo from Spain

SHIHA TEAPOT SHOP Online Store: https://shihateapot.com

[Bizen-yaki Kiko Ando Wood Fired Hidasuki Rice Straw Red lines cup]

(Message from Customer)

I love these Kiko Ando cups 

Bizen ware page
https://shihateapot.com/collections/bizen

 

About Our Shop