Yokoishi Gagyu White Clay Brushing Ceramic Sencha Cup Set 横石臥牛煎茶杯

SHIHA TEAPOT SHOP Online Store: https://shihateapot.com

About Our Shop